fbpx
Đặt lịch: 0938.91.66.36   |   Mở cửa: 9:00 - 21:00 (Thứ 2 đến Chủ Nhật)

KIẾN THỨC TRỊ MỤN

Mỹ phẩm hữu cơ là gì

Quá trình để trồng trọt ra được thành phần đúng tiêu chuẩn hữu cơ không hề dễ dàng, do đó với tiêu chuẩn phải có ít nhất 70% thành phần đạt chuẩn hữu cơ để được công nhận là Mỹ Phẩm Hữu Cơ, tức là mỗi thành phần trong đó đều phải được xét duyệt qua tất cả những tiêu chuẩn canh tác đã kể trên.

read more